Prof. Dr Milan Drobac

Specijalista bolesti zuba i endodoncije

PROF. DR MILAN DROBAC

Prof. dr Milan Drobac sa svojim dugogodišnjim iskustvom u kliničkoj praksi obezbeđuje lečenje i očuvanje zdravlja Vaših zuba.Zakažite pregled kod prof. Drobca
KONTAKT INFOdmdent021@gmail.com


Prof. dr Milan Drobac, diplomirao je na odseku za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 1999.god. Obavezan lekarski staž obavio je na Klinici za Stomatologiju u Novom Sadu, a od 2000.godine radi na odeljenju Bolesti zuba, Klinike za Stomatologiju u Novom Sadu. Specijalističke studije završio je 2005.godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i položio specijalistički ispit iz obasti Bolesti zuba i endodoncije. Doktorske studije kliničke medicine upisao je 2007/2008.god, a doktorsku tezu odbranio je 2012.god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Završio je Train the trainer kurseve u Švajcarskoj 2006. i 2012. godine iz oblasti endodoncije. Godine 2018. izabran  je za zvanje vanrednog profesora Medicinskog fakulteta, katedre za stomatologiju. Autor je više naučnih radova objavljenih u stručnim časopisima. Član je Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine i aktivno se služi engleskim i ruskim jezikom.

Medicinski fakultet u Novom Sadu, karton nastavnika


Zakažite svoj pregled

Kontaktirajte NasPratite nas

DM Dent PlusCopyright by DM DENT021 2019. Sva prava zadržana.